7.17.2017

துளி.91

தேவதைகள் 
விளையாடும் 
இறகுபந்தாய் 
தடம் மாறி 
பயணிக்கிறது 
மனம்
சில
நேரங்களில் ...


                                            03.07.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...