7.17.2017

துளி.92

விசுவரூபமாகிறது
விசுவாசம்
துரோகமாக...

                               14.07.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...