10.31.2018

துளி . 193

அடிமை தேசத்தில் 
உமக்கிருந்த கருத்து 
சுதந்திரம்
இப்போது எமகில்லை 
பிதாவே
உம் பெயர் கொண்ட 
தேசத்தில் கருத்து 
சுதந்திர போராட்டம் 
ஆதிலிருந்து 
தொடங்கியுள்ளது 
மறுபடியும்...

                                                02.10.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...