10.31.2018

துளி . 192

பிடிக்காதவற்றையும் 
செய்கிறேன் எனக்கு
பிடித்தவருக்காக...

                                  30.09.2018.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...