5.31.2018

துளி . 167

மீண்டும் மீண்டும்
உன் நினைவுகளை
மீட்டிச் செல்லும்
நீண்ட பகல்களை
கொண்ட கோடையிது...

                                               01.05.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...