5.31.2018

துளி . 166

உழைப்பாளிகளின்
உழைப்பால் உயரும்
இவ்வுலகம்தான்

உழைப்பாளிகளை
உயரவிடாமல் தடுக்கும்
பொறிமுறையை
உருவாக்குகிறது...


                                            01.05.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...