8.29.2018

வரி . 07

ஒரு போராளியின் பலம், 
அவனது உடல் வலிமை சார்ந்து அல்ல, 
அவனது மனவலிமை சார்ந்தது.

                                                                             21.08.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...