8.29.2018

வரி . 08

காலதாமதம் என்பது வாழ்வின் எந்தநிலையிலும் ஏமாற்றத்தை தான் பரிசளிக்கும்.

                                                                                                                  29.08.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...