8.29.2018

துளி . 182

தன்னை தீண்டி
தீயிட போகும்
தேவதைக்காக காத்து
நிற்கிறது அந்த
ஒற்றை மெழுகுவர்த்தி

                                                  27.08.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...