4.27.2019

துளி . 232

இருளிலிருந்து தொடங்கிய
பயணம் கண காலமாய்
நீள்கிறது இருளுக்கு 
பக்கத்திலேயே இருக்கும் 
ஒளியை தேடி..

                                             12.04.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...