4.27.2019

துளி . 233

பிரியமானவர்கள்
கைவிட்ட நிலையிலும் 
தொடர்கிறது பயணம்...

                                  26.04.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...