8.31.2019

துளி . 243

நானும் உன் 
நினைவுகளை 
அழித்துவிடவே 
விரும்புகிறேன்
அன்பே
அணு அணுவாய்
அழிவதை காட்டிலும்
அடுத்த கணமே
காணாமல்போதல்
நன்றல்லவா...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               17.08.2019.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...