8.31.2019

துளி . 242

கிராமத்தில்                                                                                                     நகரத்தானவனாகவும்
நகரத்தில் 
கிராமத்தானகவும்
உருமாறும் 
பச்சோந்தி அவன்...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              01.08.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...