2.03.2017

துளி.24

மொழிக்குளத்தில்
தூண்டியலை வீசுகிறேன்
உன்னழகை பிரதிபலிக்கும்
சொற்கள் வேண்டி......

                                                       02.02.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...