2.06.2017

துளி.26

துடைக்க துடைக்க
தூசியென படிகிறது
அறியாமை என்மேல்...

                                            04.02.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...