2.01.2017

துளி.20


நவீனத்தின் துணையோடு
மரபைக்காக்க போராடும்
நாம் யார்
நவீனவாதிகளா...
மரபுவாதிகளா...            

                                                            30.01.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...