2.17.2017

துளி.32

முழுநிலவு

பனிப்பொழிவு

பேரமைதி

அச்சமூட்டுகிறது

நீ இல்லாத வீடு....


                                      17.02.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...