2.06.2017

துளி.27

சோலைவனத்தை
பாலை நிலமாக்கியது
தவற விட்ட
ஒற்றை சொல்.

                                  06.02.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...