11.30.2018

துளி . 198

இல்லாத ஒன்றை 
இருப்பதாக காட்டி 
ஏன் விலகி 
செல்கிறாய் 
பேரன்பே...

                              25.11.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...