12.31.2018

துளி . 204

எதிர்பாராத 
இன்பம்
எதிர்பாராத 
துன்பம்
எப்படி 
எதிர்கொள்ள
இவ்வாழ்வை...

                                    17.12.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...