12.31.2018

துளி . 205

அலைந்து 
திரிகிறது 
மனம்
தேவதையின்
விழிகள்
உருளும்
திசையெங்கும்...


                                  22.12.2018.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...