3.25.2022

துளி. 330

 சாலையை கடக்கும் ஓணான்.

பரபரப்பான மாநகர சாலையை
கடக்க முயல்கிறது
ஒரு ஓணான் பயம் ஏதுமின்றி.
அய்யோ பாவம் என்ற பாவனையோடு
பார்த்தபடியே கடந்து செல்கிறார்
முதுமை படிய தொடங்கிய பெண்ணொருவர்.
இரண்டு சக்கரகரங்களுக்கு இடைபுகுந்த
ஓணான்மீது சக்கரம் ஏறிவிடக்கூடாதே
கவனமாக இயக்குகிறான் வாகனத்தை இளைஞன் ஒருவன்.
தன் இலக்கு இதுவென தெரிந்து எதற்கும்
அஞ்சாமல் பயணிக்கும் பயணியைப்போல்
கணநேரத்தில் சாலையை கடந்தது ஓணான் பத்திரமாக. 18.12.2021.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...