3.25.2022

துளி. 328

 பேரழகு                                                                                       பேரன்பு                                                                                    பெரும்துன்பம்.                                                                                                                                                                                                            25.10.2021.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...