3.25.2022

துளி. 338.

உன் புன்னகையின் சுடரிலிருந்து ஏற்றுகிறேன் ஆயிரம் நம்பிக்கை விளக்குகளை. 01.03.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...