3.25.2022

துளி. 338.

உன் புன்னகையின் சுடரிலிருந்து ஏற்றுகிறேன் ஆயிரம் நம்பிக்கை விளக்குகளை. 01.03.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...