12.31.2022

துளி. 353

ஒடுக்கு முறை இருக்கும் வரை போராட்டம் இருக்கும்,

போராட்டம் இருக்கும் வரை
போராளிகள் இருப்பார்கள்,
போராளிகள் இருக்கும் வரை
மாவீரர்கள் போற்றப்படுவார்கள். 26.11.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...