12.31.2022

துளி. 351

போலிகள்.

நேசிப்பதைக் காட்டிலும்
நேசிப்பதாக காட்டிக்கொள்ள பிடிக்கிறது பலருக்கு... 14.12.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...