10.28.2019

துளி . 256

உன்னை
புரிந்துகொள்ளவே முடியவில்லை
புலம்பும் நண்பனுக்கு
பதிலாக சொன்னேன்
நண்பா
என்னையே என்னால்
புரிந்து கொள்ளமுடியவில்லையே.

                                                                        22.10.2019.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...