10.28.2019

துளி . 254

மழைக்கால காலைவேளை
பல மரணவீடுகளை
கடந்து பயணிக்கிறேன்
இன்றைக்கான துன்பம்
இதுபோதும் இயற்கையே...

                                                       21.10.2019.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...