10.28.2019

துளி . 251

வீழ்ந்து மூழ்குகிறேன்
பேரன்பு பொழியும்
உன் விழிகளில்...

                                             17.10.2019.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...