10.28.2019

துளி . 252

உன் அன்பின்
அடையாளமாய்
சில நேரம்
உன் வார்த்தைகள்
சில நேரம்
உன் புன்னகை
சில நேரம்
என் உடலில்
உன் உதட்டு
சாயகறை மட்டும்.


                                    17.10.2019.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...