12.31.2019

துளி . 260

அகல் விளக்குகள் 
தீபமாய் ஒளிர்கின்றன
தேவதைகளின் தீண்டலால்...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10.12.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...