12.31.2019

துளி . 262

இது எல்லாம்
சாத்தியமே இல்லை
தீர்க்கமாக
சொன்னவனுக்கு
பதிலாக சொன்னேன்
நண்பா
இன்று சாதாரணம்
என்பதெல்லாம்
முன்பொரு காலத்தில்
அசாதாரணமாக இருந்தவைகள்தானே...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...