12.31.2019

துளி . 265

கற்றதை 
மறப்பதுதான்
கற்றலின் 
உச்சம் போலும்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30.12.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...