12.31.2019

துளி . 264

இருள் சூழ் 
உலகிற்கு நீயே 
ஒளியாகிறாய்...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23.12.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...