12.31.2019

துளி . 264

இருள் சூழ் 
உலகிற்கு நீயே 
ஒளியாகிறாய்...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23.12.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...