12.31.2019

துளி . 263

கொஞ்சம் பொறு 
கிழித்து எறிகிறேன் 
உன் முகமூடியை...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       17.12.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...