12.31.2019

துளி . 263

கொஞ்சம் பொறு 
கிழித்து எறிகிறேன் 
உன் முகமூடியை...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       17.12.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...