12.31.2019

துளி . 261

சாதனைகள்
சோதனைகள்
எந்த நிலையிலும்
ரசனைகளை தொலைக்காமல்
வாழமுடிந்தால் போதுமெனக்கு...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               13.12.2019

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...