10.08.2022

துளி. 349.

அரை நிலவு.

அரைவட்ட நிலவை
மெல்ல மெல்ல
அணைத்து செல்கிறது
கருமேக கூட்டம்
அணைப்பு தோறும்
கண்மயங்கி கிறங்கியபின்
வெட்கத்தோடு ஒளிகிறது
அந்த அரைநிலவு. 16.09.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 62

  முன் கூறப்பட்ட சாவின் சரித்திரம் - காப்ரியேல் கார்சியா மார்க்கேஸ். முதல் பகுதியை படிக்கும்போது பெரும் குழப்பமாக இருந்த இந்த குறுநாவல் மூன்...