10.08.2022

துளி. 349.

அரை நிலவு.

அரைவட்ட நிலவை
மெல்ல மெல்ல
அணைத்து செல்கிறது
கருமேக கூட்டம்
அணைப்பு தோறும்
கண்மயங்கி கிறங்கியபின்
வெட்கத்தோடு ஒளிகிறது
அந்த அரைநிலவு. 16.09.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...