10.08.2022

துளி. 348

யாருடைய வருகைக்காக காத்துக் கிடக்கின்றன இந்த பூக்கள். 26.08.2022.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 62

  முன் கூறப்பட்ட சாவின் சரித்திரம் - காப்ரியேல் கார்சியா மார்க்கேஸ். முதல் பகுதியை படிக்கும்போது பெரும் குழப்பமாக இருந்த இந்த குறுநாவல் மூன்...