2.28.2023

துளி. 362

சுதந்திர காதல்

கொஞ்சம் கவிதை

கொஞ்சம் காதல்

கொஞ்சம் காமம்

கொஞ்சமும் அதிகாரமில்லாத

ஆனால்

ஆற்றும்படுத்தும் ஓர் இன்சொல்

இதெல்லாம் சாத்தியப்படாதபோது

மரத்தை பிரியும் பழுத்த இலையாய்

உதிர்ந்து போகுதல் உசிதம்.

 

21.02.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...