9.04.2017

துளி.102

தொலைந்து 
போகிறேன்
உனது பேரன்பில்....

                               28.08.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...