9.30.2017

துளி .105

எமது இலக்கு
எமது காலடி
தூரத்தில் இல்லை
நெருக்கடிகளையும் தாண்டி
நெடும்தூரம் பயணிக்க
எமக்கு தெரியும்

                                     11.09.2017

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...