9.30.2017

துளி .106

உன்னை விலக்கவும் 
முடியவில்லை
உன்னை நெருங்கவும்
இயலவில்லை

                                   19.09.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...