9.04.2017

துளி.103

உயிர்கொலை
செய்யேன் என 
உறுதி பூண்டவர்கள் 
மனித இரத்தம் 
குடிக்கிறார்கள்....

                                      31.08.2017.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...