6.30.2018

வரி . 02

மனிதன் வினோதமானவன்,
மனித மனம் அதிவினோதமானது.
        
                                                     27.06.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...