6.30.2018

துளி . 169

அவயங்களின் 
வடிவம் சார்ந்தது 
மட்டுமல்லவே 
தேவதையின்
அழகென்பது....

                               08.06.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...