6.30.2018

துளி . 172

திசைகள் தோறும்
வளர்ந்து வருகிறார்கள்
வதம் செய்யப்பட
வேண்டியவர்கள்
தனியொருவனாய்
தொடங்குகிறான்
உண்மையான
தர்மயுத்தத்தை...

                                    23.06.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...