6.30.2018

வரி . 03



சுயக்கட்டுப்பாடுடன் வாழவிரும்பினால், முதலில் சுயமாக சிந்திக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

                                                                      30.06.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...