6.30.2018

வரி . 03சுயக்கட்டுப்பாடுடன் வாழவிரும்பினால், முதலில் சுயமாக சிந்திக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

                                                                      30.06.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

திரைப்படங்கள் 2022.

  2022 - நான் பார்த்த படங்கள்.   01.      சனவரி : Intolerable Cruelty – Joel coen. 02.      The worst person in the world – Joachim T...