6.30.2018

வரி . 03சுயக்கட்டுப்பாடுடன் வாழவிரும்பினால், முதலில் சுயமாக சிந்திக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

                                                                      30.06.2018

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 83. கிடங்குத் தெரு.

  கிடங்குத் தெரு – செந்தூரம் ஜெகதீஷ். பல வருடங்களாக படிக்க நினைத்து படிக்காமல் இருந்த செந்தூரம் ஜெகதீஷின் “கிடங்குத் தெரு” நாவலை இன்று படித்...