10.12.2021

துளி - 322

தனிமை

தேவதையின் கழுத்தில்
உருண்டு புரளும்
ஒற்றை செயினினைபோல்
அலைந்து திரிகிறேன்
வாழ்வெனும் கனவு பிரதேசத்தில்
தன்னந்தனியாக...

21.07.2021.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிவு. 68

  மூதாய் மரம் – வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் இந்த பெயரை காலச்சுவடு இதழ்களில் பார்த்திருக்கிறேன். கடல் சார்ந்து கட்டுரைகள் எழு...