10.12.2021

துளி - 324

மறுபடியும் ஒருமுறை

எனக்குள் நானே

கேட்டுக்கொண்டேன்

நான் யார்...?!

15.08.2021.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...