10.12.2021

துளி - 325

               அதிசயம்

கரையோரம் எப்பொழுதும்
ஆர்பரிக்கும் கடலைகள்
மையத்தில்
கனத்த மெளனத்தோடு இருக்கும்
கடலின் ஓர் அங்கமென்பது.

27.09.2021

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

துளி. 373.

இந்த அவசர யுகத்திலும் கலங்காமல் காத்திருக்க...